Tisková zpráva Vyžlovský vodník 2009

30.04.2009 18:32

 

isková zpráva

27.04.2009 12:51

 

Kalendář Vyžlovka a její krásky 2009 vydělal na hřiště, které bude otevřeno 23.5.2009 v rámci

1. ročníku festivalu Vyžlovský vodník 09

V květnu bude slavnostně zahájen provoz veřejného hřiště na plážový volejbal a malou plážovou kopanou. Finanční prostředky byly získány na základě úspěšného kalendáře Vyžlovka a její krás(k)y 2009, pro který se svléklo 15 odvážných dívek a žen z obce Vyžlovka.
Slavnostní zahájení proběhne v rámci prvního festivalu Vyžlovský vodník 09 (sobota 23.5.2009) na koupališti Vyžlovka. Na odpoledne a večer je připraven bohatý kulturní a sportovní program. Vystoupí divadla, profesionální beach volejbalisté, ohňová show, prodejní galerie, ohgňostroj, soutěže pro děti ve spolupráci s MC Dvojčata, představí se jiné neziskové organizace, např. MAS Podlipansko. Na hlavním podiu vystoupí mj. Dan Hůlka, Los Homolos, Le Pneumatiq a další. Podrobnější informace přineseme později.
V rámci této akce bude zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM představen unikátní projekt směřující k zabezpečení požadované kvality vody ve Vyžlovském rybníku (viz níže), který vznikl na popud Komunitního centra Liščí pětka.

Výzkumný ústav vodohospodářský, veřejná výzkumná instituce, je řešitelem projektu VaV SP/2e7/58/08 – Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí. Tento projekt je součástí resortního programu výzkumu v působnosti MŽP a základním cílem je identifikovat antropogenní tlaky na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Projekt se zaměřuje na řešení problematiky nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Výstupem bude část metodická (návrh pro vytvoření profilů vod ke koupání) a část praktická (ověření na vybraných vzorových profilech vod ke koupání). Jako jeden ze vzorových profilů vod ke koupání byl vybrán Vyžlovský rybník a od roku 2009 tam probíhá terénní průzkum s odběry vzorků k určení veškerých stávajících i potenciálních zdrojů znečištění, které negativně ovlivňují a mohly by ovlivnit kvalitu koupacích vod v této lokalitě. Součástí řešení bude i návrh opatření jak zabezpečit požadovanou jakost vody v dané lokalitě.

Email: liscipetka@seznam.cz

Martina Řepíková 774 178 629

Petra Borovanová 777 832 713

Lucie Pilátová 775 151 590

 

—————

Zpět