Zápis z II. Valné hromady

20.11.2008 15:08

 

Vyžlovka 14/11/08

 

 

Zápis z Valné hromady II. KC Liščí pětka ze dnee 14/11/08 na koupališti Vyžlovka

Program:

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele 1os , ověřovatelů (kontrolní komise) 2os

3. Zpráva o doposavadní činnosti

4. Zpráva o projektu Rybník

5. Zpráva o projektu Kalendář 2009

6. Hospodaření KC LP

7. Členství KC

8. Plán do konce roku 2008 a jaro 2009 

9. Diskuze 

 

1. Zahájení

 • úvodní slovo
 • Seznámení s obsahem II. VH 

 

2. Volba předsednictva

 • volba zapisovatele: Petra Borovanová – schváleno jednomyslně
 • volba ověřovatele : Lucie Pilátová, Zdeněk Krchov ml. – schváleno jednomyslně
 • počet přítomných 18os

 

3. Zpráva o činnosti KC

 • založení sdružení, sepsání stanov, komunikace s úřady, ověřování podpisů, předcházející informativní schůzky
 • vizitky
 • WEB – stavba stránek, založení emailu, průběžná nutná aktualizace
 • komunikace a schůzky s právníkem Jirkou Štaidlem
 • komunikace a schůzky s účetní pí. Kuklišovou
 • založení účtu u Rbank
 • komunikace s Obcí + ohláška na výstavbu hřiště + setkání 6/11/08 na koupališti
 • výběrové řízení na „rekonstrukci“ / výstavbu hřište + p.Spáčil
 • GRANTY
 • MEDIA – rozhovory jak osobní, telefonické tak internetové  

osobní : Týden, Aha, Blesk, Austr. noviny, Plus 7 dní (SK), Ona dnes,   Prostějovské listy, TV JOJ -Střepiny s hvězdičkou (SK), Nova, Prima,Styl             internet: idnes.aktualne.cz, titulní strana + článek FOTO VIDEO

 • prezentace v Brně na Intercameře 08 s Olegem Homolou
 • zahájení činnosti na projektu „Rybník“
 • účast na slavnostním zahájení výstavy  CZECH PRESS PHOTO 08 na Staroměstské radnici + předání kalendáře prezidentovi V.Klausovi

 

4. Zpráva o projektu Rybník

 • internetová komunikace
 • schůzka na VÚV Praha 6 s ředitelem Markem Riegerem a jeho týmem za přítomnosti Zdeňka Krchova + prohlídka
 • informativní setkání  s p.Takacsem    
 • vyhodnocení:  podpora obce, mimořádné zasedání 26/11/08 + veřejná schůze 28/11/08 s představenctvem VÚV

 

5. Zpráva o kalendáři 2009

 • distribuce  
 • Luxor
 • dotisk C- system
 • komunikace s objednavately
 • zápis objednávek  

 

6. Hospodaření KC LP

 

·         viz příloha

 

 

7. Členství KC LP

 

členství rozdělujeme na čestné, individuální a kolektivní. 

 

Čestné – pro členy, kteří se v rámci zájmů KC LP aktivně podílejí nebo svou aktivitou výrazně přispěli k činnosti KC LP.

 

Individuální – pro všechny zájemce …viz. Stanovy

 

Kolektivní – firmy, jiná OS

 

Členství je do konce roku 2008 bezplatné, od 2009 zpoplatněno viz.Valna hromada III.(prosinec)

 

Z členství plynou různé výhody např. slevy na akce, informovanost o dění KC LP + další……VIZ VH III.

 

 

8. Plán 2008- jaro 2009

 

·         výběrové řízení

·         veřejná schůze

·         výběr stavební firmy

·         zahájení stavby

·         členské kartičky

·         VH III.

·         účetní + daňové přiznání

·         koncert Le Pneumatiq + Afterspoon + DJ Masaka

 

9. Diskuze

 

NUTNÉ:  podepsat kalendáře, zajistit tel.čísla, emaily všech dívek popř. nových členů

 

 • vyzvat k příspěvkům či komentářům na WWW
 • logo
 • odpovědi na dotazi
 • vyzvat k pomoci ohledně výběru stavebních firem na realizaci hřiště
 • úkoly: vyvolat foto z předání kalendáře prezidentovi V.Klausovi, vyvěsit vyvolaná fota na nástěnky + web obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět